เมนูหลากหลายของปลาตกเบ็ด

Ibaraki

อาหารฤดูหนาวของอิบะระกิ-หากปลาปักเป้ามาจากตะวันตก อาหารขึ้นชื่อของตะวันออกก็คือปลาตกเบ็ด

เมนูหลากหลายของปลาตกเบ็ด

ปลาตกเบ็ด (Angler) เป็นปลาขึ้นชื่อของจังหวัดอิบะระกิที่ถูกนำมาประกอบอาหารได้หลายหลากเมนู เช่น ฮ๊อตพอท ซุป ทอดน้ำมัน หมักเกลือ หรือนำมาประกอบอาหารกับตับ ซึ่งทุกส่วน (ยกเว้นก้าง) ของปลาตกเบ็ดสามารถรับประทานได้ทั้งตัว โดยส่วนตับ ไข่ ท้อง หนัง ครีบ เนื้อ ถือเป็นคุณสมบัติหลักที่มีอยู่ในปลาดังกล่าวที่จะให้รสชาติและความรู้สึกขณะลิ้มรสที่แตกต่างกัน และจากการเขียงไม่สามารถรองรับปลาตกเบ็ดตัวใหญ่ ๆ ได้ การแล่ปลาดังกล่าวจึงมีวิธีการที่แปลกออกไปที่เรียกว่า “Tsurushi-giri” โดยการนำปลามาแขวนไว้แล้วจึงแล่ส่วนต่าง ๆ
ปลาตกเบ็ดนั้นสามารถพบได้ตามตลาดและร้านอาหารในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีวิธีการนำปลาดังกล่าวมาปรุงอาหารในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย

Information provided by : Gurutabi

TOP