เมนูจากนัตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่น

Ibaraki

เพลิดเพลินกับเมนูดั้งเดิมและสร้างสรรค์ที่ทำมาจากถั่วนัตโตะ

เมนูจากนัตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่น

ในแถบมิโตะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญ จึงเป็นที่มาที่ทำให้ชาวไร่นำถั่วดังกล่าวมาหมักจนเป็นนัตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่น ที่กลายมาเป็นเมนูพิเศษของประชากรในแถบดังกล่าว โดยเล่าต่อกันมาว่านัตโตะเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1083 ตอนที่โชกุน Yoshiie Minamoto มุ่งสู่แถบโอชูเพื่อทำสงคราม และพักที่บ้านของ Ichimori Choja ใน Wataricho เมืองมิโตะ โดยที่ถั่วเหลืองต้ม (ซึ่งปกติจะใช้เป็นอาหารให้ม้า) ได้ถูกทิ้งไว้จนกลายเป็นถั่วหมักนัตโตะในที่สุด และเมื่อไม่นานมานี้ ชาวเมืองมิโตะได้พยายามและกระตือรือร้นเพื่อสรรหาวิธีรับประทานนัตโตะในหลายรูปแบบ ร้านอาหารหลายร้านนำนัตโตะมาทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ เช่น นำมาทำเส้นพาสต้า ทอดในน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแข่งขันการทำอาหารจากนัตโตะที่จัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของมิโตะ

Information provided by : Gurutabi

TOP