Teuchi Udon

Kagawa

อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองคากาวะ

Teuchi Udon

จังหวัด คากาวะเป็นเมืองสวรรค์ของอูดง เนื่องจากเป็นเมืองแหล่งผลิตวัตถุดิบที่สำคัญของการทำเส้นอูดง ทั้งในส่วนของข้าวสาลีคุณภาพสูง เนื่องจากปัจจัยทางกายภาพของจังหวัด ที่มีตำแหน่งที่ตั้งในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย มีอุณหภูมิอบอุ่นกำลังพอเหมาะ นอกจากนี้ ด้วยปริมาณฝนที่ค่อนข้างน้อย ประกอบกับสัน่ดอนตามแนวชายฝั่งทะเลที่มีช่วงน้ำขึ้นน้ำลงที่หลากหลายในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่เป็นแหล่งผลิตเกลือชั้นดี ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของการทำเส้นอูดงให้มีความอร่อย กลมกล่ม ประกอบกับเกาะอิบูกิก็เป็นแหล่งของปลาแอนโชวี่ ซึ่งสามารถนำมาแปลรูปเป็นปลาแห้งอิริโกะ ขณะที่เกาะโชโดะก็เป็นแหล่งผลิตซีอิ๊วที่สำคัญ ซึ่งวัตถุดิบต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำเส้นอูดงที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ นอกจากนี้ทักษะการผลิตเส้นอูดงอันเลื่องชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้จังหวัดคากาวะเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นแดนสวรรค์ของเส้นอูดง

Recipi of cuisin

[ ฤดูร้อน ]

  • แป้ง: 500 กรัม-
  • น้ำ: 225 ซีซี-
  • เกลือ: 25 กรัม-

[ ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง ]

  • แป้ง: 500 กรัม-
  • น้ำ: 230 ซีซี-
  • เกลือ: 20 กรัม-

[ ฤดูหนาว ]

  • แป้ง: 500 กรัม-
  • น้ำ: 235 ซีซี-
  • เกลือ: 15 กรัม-
1.
ละลายเกลือในน้ำจนละลายจนหมด
2.
ค่อยๆ เทน้ำเกลือที่เพิ่งเตรียมในแป้งทีละน้อย และตีแป้งและน้ำเกลือให้เข้ากัน
3.
เมื่อแป้งผสมกับน้ำจจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว จึงปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆ แล้วนำไปใส่ในถุงพลาสติก และคลุมด้วยเสื่อโกซ่า ขึ้นเหยียบเพื่อนวดแป้งที่ปั้นเป็นก้อนจนแบน แล้วปั้นเป็นก้อนกลมอีกครั้ง แล้วนวดให้แบน ทำสลับกันไปจนกว่าแป้งจะเป็นเนื้อเดียวกัน
4.
วางแป้งที่นวดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 30-60 นาที หากเป็นฤดูร้อน 2 ชม.หากเป็นฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง และ 2-3 ชม. หากเป็นฤดูหนาว
5.
ขึ้นเหยียบเพื่อนวดแป้งจนแบนเรียบความหนาประมาณ 2 ซม. แล้วจึงค่อยใช้ไม้นวดแป้งนวด และแล้วโรยแป้งเพื่อป้องกันแป้งตินกับผิวพื้น
6.
พับแป้งเป็นทบ ๆ แล้วตัดความกว้างประมาณ 3-4 มม. โรยแป้งแต่ละทบเวลาหั่นจะได้ไม่ติดกัน
7.
นำแป้งที่ตัดออกมาเป็นเส้นแล้วไปต้มในน้ำร้อนประมาณ 10-12 นาที (เวลานำเส้นไปต้ม พยายามอย่าให้ใส่ลงไปเป็นก้อนๆ อาจจะทำให้เส้นติดกันได้)
8.
เมื่อเส้นสุกแล้ว ตักเส้นขึ้น และล้างด้วยน้ำ และตักใส่ถ้วยตามชอบ

Information provided by : Division of Agriculture Management, Agriculture, Forestry and Fishery, Kagawa Prefecture

TOP