Kanko Yaki

Kanagawa

ของว่างโบราณตั้งแต่สมัยเอโดะที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยรสชาติตัวแทนทั้ง 4 ฤดู

Kanko Yaki

Kanko Yaki เป็นขนมเลื่องชื่อของเมือง Sagamihara ในพื้นที่ Tsukui นับตั้งแต่สมัยเอโดะ ช่วงปี1603-1867 โดยทำมาจากวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ผักที่หาได้จากเทือกเขาในฤดูใบไม้ผลิ เห็ดในฤดูใบไม้ร่วง และนำไปห่อในขนมปังที่ทำมาจากแป้งสาลี ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ Kanko ซึ่งเป็นกลองญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่เคยใช้ใน Gagaku (การแสดงเพลงราชสำนัก และศิลปะการฟ้อนรำในสมัยโบราณ) ในอดีตพื้นที่นี้มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้อต่อการปลูกข้าว จึงได้มีการคิดค้นขนมชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อรับประทานแทนข้าว แต่ในปัจจุบันขนมนี้ถือว่าเป็นของว่างโดยใช้วัตถุดิบนานาชนิดที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ กลุ่มสตรีอาสาในพื้นที่กำลังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตและขายขนม Kanko Yaki มากขึ้น รวมทั้งการคิดค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำขนม Kanko Yaki ให้มีความอร่อย หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Information provided by : 100 selections of traditional local cuisines of farms

TOP