Dobu-jiru

Fukushima

เมนูชาวประมงที่กลายเป็นเมนูทรงคุณค่าโดยใช้ปลาที่ดีที่สุดในแถบตะวันออกของญี่ปุ่น

Dobu-jiru

ได้รับความนิยมในวงกว้างเริ่มตั้งแต่ทางใต้ของฟุกุชิมะไปจนถึงชายฝั่งของจังหวัดอิบะระกิ โดยเป็นเมนูที่ชาวประมงใช้รับประทานบนเรือ โดยเชื่อว่าเมนูดังกล่าวกำเนิดจากเมนูหม้อไฟปลาอังโค (Anko-Nabe) โดยความแตกต่างอยูที่ Dobu-jiru จะไม่เติมน้ำลงไป โดยจะนำตับปลาไปผัดในหม้อ และตามด้วยเนื้อปลาคังโอและผัก และเมื่อส่วนผสมเริ่มชุ่มน้ำจึงปรุงรสด้วยมิโซะ ปลาคังโอถือว่าเป็นปลาที่ให้รสอร่อยแบบละลายในปากและมีคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้ สันนิษฐานว่าชื่อ “Dobu-jiru” อาจมาจากคำว่า “Dobu” ซึ่งหมายถึงทุกสิ่ง หรืออาจจะมาจากคำว่า “Doburoku” ซึ่งเป็นสาเกที่ยังไม่ได้รับการกลั่น เนื่องจากมีสีสันที่คล้ายกัน เมนูดังกล่าวปรุงไม่ง่ายนัก จึงพบได้เฉพาะในร้านอาหารบางแห่งแถบตอนใต้เท่านั้น

Information provided by : Gurutabi

TOP