Okkirikomi

Gunma

Okkirikomi อุด้งเส้นใหญ่ของกุนมะ ในน้ำซุปผัก

Okkirikomi

จังหวัดกุมมะเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งผลิตข้าวสาลีและตัวหม่อน จึงทำให้กุมมะมีเอกลักษณ์ในอาหารที่ทำมาจากแป้งและน้ำ โดย okkirikomi เป็นอุด้งเส้นใหญ่ที่เคี่ยวกับผักหลายชนิด โดยมีความเชื่อว่ามารดาจะทำ okkirikomi เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัว

Information provided by : Division of Planning, Gunma Prefecture

TOP