Yobuko Ika no Ikezukuri

Saga

จานที่บ่งบอกเทคนิคอันเชี่ยวชาญ ที่ต้องใช้เวลาเตรียมปลาหมึกเพียง 30 วินาที

Yobuko Ika no Ikezukuri

โดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนจะใช้ปลาหมึก sword tip ในขณะที่ช่วงธันวาคมถึงมีนาคมจะใช้หมึกหอมในการประกอบอาหารโดยจะถูกเสิร์ฟทั้งตัวในแบบ “Ikezukuri” โดยจะทำอย่างรวดเร็วซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ 30 วินาทีเท่านั้น จึงทำให้ซาชิมิปลาหมึกที่ได้ยังมีเนื้อที่โปร่งใสต่างจากซาชิมิทั่วไปที่เนื้อปลาหมึกกลายเป็นสีขาว ทำให้ได้รับความชุ่มชื้นและความสดของปลาหมึกได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในอดีตปลาหมึกประเภท sword tip ถือเป็นของราคาถูกจึงทำให้ชาวประมงมักไม่นิยมจับ จนกระทั่งปี 1973 ที่ปลาหมึกในแบบ “Ikezukuri” และการนำหนวดปลาหมึกมาทอดได้รับความนิยมจากผู้มาเยือนแบบปากต่อปาก จึงทำให้เมนูปลาหมึกกลายเป็นเมนูยอดนิยมของเมืองโยบุโกะ โดยมีเมนูยอดนิยมนอกเหนือจาก “Ikezukuri” อาทิ ข้าวปลาหมึก ซุปไข่ปลาหมึกมิโซะ

Information provided by : Gurutabi

TOP