สุกี้ยากี้

Gunma

เมนูอาหารสุดพิเศษจากวัตถุดิบท้องถิ่น 100% เพื่อการต้อนรับ

สุกี้ยากี้

จังหวัดกุนมะเป็นแหล่งวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในการทำสุกี้ยากี้ ตั้งแต่เนื้อวัวส่งออกชนิดแรกไปยุโรป (โจชูวากิว) หัวบุกซึ่งจังหวัดกุนมะผลิตมากที่สุดในญี่ปุ่น ต้นหอมญี่ปุ่น Shimonitanegi ซึ่งเป็นต้นหอมขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของประเทศ เห็ดชิตาเกะ ผักชุนวิคุ (ที่มีมากในกุนมะเช่นกัน) และเพื่อให้สุกี้ยากี้เป็นเมนูแห่งการต้อนรับและเป็นที่เลื่องชื่อของจังหวัด จังหวัดกุนมะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน เป็นวัน ‘กุนมะสุกี้ยากี้’

Information provided by : 群馬県農政部ぐんまブランド推進課

TOP