Bara-zushi

Okayama

เมนูเพื่อการเฉลิมฉลองที่กำเนิดจากกฎหมายในการควบคุมการใช้จ่าย

Bara-zushi

ซูชิในแบบดั้งเดิมที่มาพร้อมกับของทะเลสดและผักหลากหลายชนิดตามฤดูกาลที่ถือกำเนิดในยุคเอโดะ เมื่อท่าน Mitsumasa Ikeda ขุนนางทางตะวันออกเฉียงใต้ของโอกายามะสนับสนุนให้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและประหยัด โดยมีหลักการว่าบนโต๊ะอาหารควรมีเพียงซุปหนึ่งดถ้วยและอาหารเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่าง โดยประกาศเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของผู้คนในสมัยนั้น ดังนั้น ผู้คนในยุคดังกล่าวจึงนำปลาหลากหลายชนิดผสมกับผักและข้าวซูชิเพื่อให้เป็นเสมือนจานเครื่องเคียงหนึ่งจานเพื่อให้เป็นไปตามกฎดังกล่าว โดยปัจจุบัน บาราซูชิถูกเรียกว่าโอกายามะซูชิหรือมัทซุริซูชิ (ที่แปลว่าซูชิเพื่อเฉลิมฉลอง) โดยปัจจุบันเมนูดังกล่าวถูกใช้เพื่องานฉลองหรือเหตุการณ์พิเศษต่างๆ หรือการเชิญแขกมารับประทานอาหาร

Information provided by : Gurutabi

TOP