Kujira no Tatsuta-age

Wakayama

เมนูอาหารกลางวันในวัยเรียนที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี

Kujira no Tatsuta-age

เมนูดังกล่าวจะนำเนื้อปลาวาฬมาตัดให้พอดีคำและปรุงด้วยน้ำซุปขิงและซอสถั่วเหลือง จากนั้นนำแป้งมาโรยนำไปทอด โดยปลาวาฬถือว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีนที่สำคัญในช่วงหลังสงครามญี่ปุ่น นอกจากนี้ เมนูดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเมนูปลาวาฬที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการล่าปลาวาฬเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเอโอะ (ค.ศ. 1603-1867) ในเมือง Taiji ในจังหวัดวากายาม่า อย่างไรก็ตาม จากบันทึกในยุคนารา (ค.ศ. 710-784) พบว่าเนื้อปลาวาฬได้ถูกใช้เป็นของขวัญในสมัยนั้น จึงเป็นที่น่าเชื่อว่าการรับประทานปลาวาฬน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคก่อนเอโดะ เนื้อปลาวาฬทอดยังเป็นหนึ่งในเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนจากวัฒนธรรมการทานปลาวาฬจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

Information provided by : Gurutabi

TOP