Shimotsukare

Tochigi

บประทาน Shimotsukare เมนูเพื่อสุขภาพที่เสิร์ฟในโอกาสพิเศษ

Shimotsukare

เมนูตุ๋น Shimotsukare ทำมากจากหัวปลาแซลมอน ถั่วเหลืองตากแห้ง หัวไชเท้าขูด แครอท และเต้าหู้แห้ง โดยเติมกากสาเกในตอนท้าย และในวัน Hatsu uma ในเดือนกุมภาพันธ์ เมนูนี้จะถูกเสิร์ฟพร้อมกับถั่วแดงกวนและข้าวพร้อมกับคำอธิษฐานให้มีสุขภาพดี ที่มาของอาหารชนิดนี้ยังไม่แน่ชัดแต่คาดว่าจะเริ่มมีตั้งแต่สมัยคุมาคุระ นอกจากนี้ Shimotsukare ยังเป็นเมนูที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ได้รับความนิยมทั้งการปรุงในบ้านและในร้านอาหารในแถบโทชิงิ และเชื่อกันว่าหากได้ลิ้มลองเมนูดังกล่าวครบ 7 บ้านที่ต่างกันจะทำให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

Information provided by : Gurutabi

TOP