Ichigo-ni

Aomori

หอยเม่นทะเลและหอยเป๋าหื้อตุ๋น สุดยอดอาหารทะเล

Ichigo-ni

Ichigo-ni หรือหอยเม่นทะเลและหอยเป๋าหื้อตุ๋นเป็นอาหารท้องถิ่นเลื่องชื่อประจำเมือง Hashikami ซึ่งมีต้นกำเนิดของสูตรการทำมาจากชาวประมง โดยชื่อ Ichigo-ni หากแปลตรงตัวจะหมายถึงซุปสตรอเบอรี่ตุ๋น เนื่องจากหอยเม่นทะเลตุ๋นในซุปครีมสีขาว ทำให้ตัวซุปมีหน้าตาคล้ายกับสตรอเบอรี่ป่าท่ามกลางหมอกขาวในรุ่งอรุณ ซึ่งถือว่า Ichigo-ni เป็นสุดยอดจานอาหารชั้นหรูที่เข้มข้นไปด้วยรสชาติแห่งมหาสมุทร

Information provided by : Division of Strategy of Sales, Agriculture, Forestry and Fishery, Aomori Prefecture

TOP