Tekone Sushi

Mie

ซูชิขยำมือที่คิดค้นโดยชาวประมง

Tekone Sushi

ซูชิประเภทนี้ทำมาจากปลาเนื้อแดง เช่น ทูน่า ปลาโอ (bonito) ที่นำไปจุ่มในซอสถั่วเหลือและเสิร์ฟกับข้าวปรุงด้วยน้ำส้มสายชู โรยด้วยงาม้อน ขิง สาหร่ายหรืออื่นๆ เมนูดังกล่าวถือกำเนิดในเขตชิมะจากการที่ชาวประมงทั้งหญิง (เรียกว่า Ama) และชายที่จับปลาโอต้องการเมนูที่ง่ายต่อการปรุง จึงนำปลามาหั่นเป็นชิ้นผสมกับเครื่องปรุงและขยำข้าวด้วยมือ จนกลายมาเป็นเมนูคลาสสิกเนื่องจากความง่ายในการทำ นอกจากนี้ ยังถูกใช้ในงานเฉลิมฉลองอีกด้วย

Information provided by : Gurutabi

TOP