Echizen Oroshi Soba

Fukui

อาหารพิเศษที่ตกทอดมากว่า 400 ปี

Echizen Oroshi Soba

โซบะจะถูกเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปเต็มถ้วยและหัวไชเท้าขูด โดยมีจุดกำเนิดในยุคเอโดะ (ค.ศง 1603-1867) เมื่อขุนนางในสมัยนั้นใช้โซบะเพื่อเป็นเมนูยามฉุกเฉินโดยให้ทานกับหัวไชเท้าและน้ำสต๊อก โดยปัจจุบันมีวิธีการรับประทานได้หลากหลาย เช่น เทน้ำซุปบนโซบะและไชเท้าขูด หรืออาจผสมไชเท้ากับน้ำซุปก่อนเทลงบนโซบะ ปัจจุบันพบเมนูดังกล่าวได้ในหลายร้านอาหารในฟุกุอิ และเนื่องจากฟุกุอิเป็นจังหวัดที่ประชากรมีอายุยืนยาวที่สุดจึงทำให้เมนูยอดนิยมดังกล่าวถึงว่าเป็นเมนูสุขภาพอีกด้วย

Information provided by : Gurutabi

TOP