Basashi

Kumamoto

เนื้อที่มีสีดั่งสีของดอกซากุระบาน (Sakura-niku): เนื้อม้าสีสดใสที่ให้แคลอรี่ต่ำและมีโปรตีนสูง

Basashi

บะซาชิคือเนื้อม้าสดหั่นเป็นชิ้น ที่เสิร์ฟคู่กับซีอิ๊วหวานและเครื่องปรุงอื่นๆ เช่น หอมหัวใหญ่บาง ขิงหรือกระเทียมสับ และเป็นกับแกล้มชั้นยอดคู่กับสาเก โดยที่มาของเมนูดังกล่าวมีการกล่าวอ้างที่หลากหลาย โดยหนึ่งในที่มาคือการเผยแพร่สูตรดังกล่าวของนายพล Kato Kiyomasa ในช่วง ค.ศ. 1562 – 1611 ในช่วงที่อาหารขาดแคลน ซึ่งส่วนต่างๆ ของม้าจะให้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนกะบังลม แผงคอ (ซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับเมนูนี้) คอ หรือเนื้อแดง นอกจากนี้ ยังมีวิธีในการลิ้มรสเนื้อม้ามีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนึ่งกับน้ำซุป รมควัน ย่าง โดยเนื้อม้าจะมีสีคล้ายกับสีของดอกซากุระบาน

Information provided by : Gurutabi

TOP